İkinci Beynəlxalq konfransda Azərbaycan alimi Əli Rəcəblinin çıxışı


2016-cı il sentyabrın 26-29-da Rusiya Federasiyasının Dövlət Ermitajında şərq numizmatikasına (ICON II) həsr olunmuş ikinci beynəlxalq konfransda tanınmış Azərbaycan alimi Əli Rəcəbli erməni saxtalaşdırıcılığını təmsil edən erməni alimi A.Akopyanın fitnəkərlığının qarşısını almış və XVIII əsrin ortalarından etibarən tarixi Azərbaycan torpaqlarında “Şərqi Ermənistan xanlıqlarının" deyil, Azərbaycan xanlıqlarının yarandığını göstərmiş, xanlıqlarda kəsilən sikkələr haqda auditoriyaya maraqlı məlumat vermişdir. 

Çıxışı ingilis dilində təqdim edirik:

http://bilikfondu.gov.az/3/pages/5/category/13/news/1009

Tarix: 01.10.2016

Son xəbərlər